Handlingsplan BYRG Kompetanse AS

Handlingsplan BYRG Kompetanse AS


Sammen med deg har veilederen i BYRG gått gjennom handlingsplanen din. I denne sammenhengen ber vi deg å svare på følgende 6 spørsmål.